start

dr Bartosz Gołąbek

  Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii  Wschodniosłowiańskiej UJ. W latach 2009-2013 wykładowca w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. W 2004 roku stażysta Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP w czasie Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie. W 2001 roku wolontariusz (EVS) w ramach rocznego projektu przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii w Niemczech pod patronatem Komisji Europejskiej.


Odbywał stypendia Erasmus w LMU München (Niemcy), Högskolan Dalarna (Szwecja), Talllinn i Tartu Ülikool (Estonia), Yerevan State University (Armenia), Suleyman Demirel University Almaty (Kazachstan), Universita Sapienza (Włochy), Pädagogische Hochschule Kärnten (Austria). 

W 2011 roku reprezentował Polskę w seminarium DOTS (Developing Online Teaching Skills) zorganizowanym przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Graz (Austria), pod patronatem Rady Europy.

Prowadzi badania z zakresu prądów ideowych i zmian kulturowych w Rosji po 1991 roku, ze szczególnym uwzględnieniem myśli eurazjatyckiej, a także społecznych i kulturowych konsekwencji rozpadu ZSRR. Planowana rozprawa habilitacyjna będzie poświęcona myśli i działalności Andrieja Sacharowa. W 2017 roku zainicjował przekład raportu Ilji Jaszyna poświęconego bieżącej sytuacji w Czeczenii, który ukazał się nakładem PWSZ w Krośnie pt. Czeczenia Ramzana Kadyrowa.

Przedstawiciel rektora  PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie ds. kontaktów z partnerami ze Wschodu (Armenia, Estonia, Ukraina, Rosja)

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierownik Zakładu Filologii Rosyjskiej w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Od 2015 roku do września 2016 roku  Kierownik Zakładu Translatoryki. We wrześniu 2016 roku objął funkcję dyrektora Instytutu Humanistycznego w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Opublikował między innymi: 

  1. Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, nominacja do I edycji nagrody "Książka Geopolityczna Roku" Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w 2012 roku (finałowa dziesiątka)
  2. Anatomia "Runetu". Rosyjskojęzyczny Internet jako extra territorium byłego ZSRR. Prace Naukowo - Dydaktyczne PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Zeszyt  63, Krosno 2014.
  3. I. Jaszyn, Czeczenia Ramzana Kadyrowa, Opracowanie tekstu, wprowadzenie i przypisy B. Gołąbek, PWSZ w Krośnie, Krosno 2017.

Publikacje [pobierz]

Realizowane tłumaczenia

Liczne zlecenia tłumaczeń pisemnych i ustnych dla firm z branży chemicznej, usługowej, turystycznej i handlowej w języku rosyjskim oraz angielskim. Tłumaczenia  w Kancelarii Prezydenta RP podczas Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie w 2004 roku.

Posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie tłumaczeń specjalistycznych.
W latach 2009-2013 wykładowca na studiach podyplomowych dla tłumaczy specjalistycznych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego, w grupie języka rosyjskiego i ukraińskiego oraz tłumaczy konferencyjnych, gdzie prowadził zajęcia: tłumaczenia prasowe, tłumaczenia multimedialne, praca tłumacza z komputerem, narzędzia CAT (Computer Assisted Translation).  

fot. Jacek Wnuk

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito