start

Aktualności

Studiuj w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Krośnie!

17-06-2019

Studia u nas to rozwój osobisty, znakomita atmosfera nauki i pracy, doskonała infrastruktura i warunki kształcenia, elastyczne formy zajęć i profesjonalna, życzliwa kadra wykładowców. Studia w PWSZ w Krośnie umożliwiają wyjazdy zagraniczne (Europa, USA, Rosja)  i naukę w międzynarodowym  środowisku.

 

Studia humanistyczne dają wiele możliwości atrakcyjnych połączeń między specjalnościami i kierunkami.

W roku akademickim 2019/2020 zapraszamy na studia w następujących obszarach:  Studia filologiczne w naszym Instytucie dadzą Ci bardzo dobrą znajomość języków obcych - angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego czy hiszpańskiego. Nasze programy studiów gwarantują poznanie kultury, historii i realiów państw, w których obywatele posługują się wiodącymi językami na świecie. Nasi studenci śmiało korzystają z nabytych u nas kompetencji w codziennej pracy z językiem, ale także w trakcie komunikowania się z zagranicznymi kolegami w programie, do którego należy nasza uczelnia -  Global Partners in Education, oraz zagranicznych podróży do krajów Europy Zachodniej, Rosji, Ukrainy i innych zakątków świata. Po naszych studiach możesz zostać tłumaczem, pracować w dyplomacji, biznesie, turystyce, świecie mediów.

  

To innowacyjny kierunek studiów, który uruchomiony został w roku akademickim 2016/2017. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak sprawnie i skutecznie komunikować się w globalnym biznesie, mediach, czy turystyce - zapraszamy do nas na studia. Czeka Cię 6 semestrów intensywnej nauki języków obcych (angielski i jeden dodatkowo wybrany), doskonalenia umiejętności interpersonalnych i przywódczych, a także pakiet koniecznej wiedzy z wybranej branży - media, turystyka, biznes. MKJ to kierunek na który czekaliście.

Międzynarodowa komunikacja językowa

 witryna kierunku

 

Wszystkie specjalności cieszą się ogromną popularnością, o czym świadczy liczba składanych podań o przyjęcie na studia. Popularność studiów wyznacza zapotrzebowanie na nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej  i wychowania przedszkolnego (coraz większa popularność wychowania przedszkolnego, rodzice pracują i korzystają z usług przedszkoli, wielu absolwentów naszej specjalności wychowanie przedszkolne założyło prywatne przedszkola lub punkty przedszkolne). Absolwenci pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną i znajdują zatrudnienie w placówkach wsparcia rodziny, osób starszych, niepełnosprawnych. Liczba  seniorów z roku na rok wzrasta, warto zatem wybrać specjalność opieka nad osobami starszymi z organizacją czasu wolnego. Warunkiem uruchomienia specjalności w ramach kierunku jest zainteresowanie minimum 20 osób. W przypadku małego zainteresowania specjalnością wybieraną w trakcie studiów. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania jej.

Pedagogika

 witryna kierunku

 

Szczegółowych informacji o prowadzonych w Instytucie Humanistycznym studiach udzieli sekretariat Instytutu Humanistycznego

https://irk.pwsz.krosno.pl/pl/ 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito