start

Aktualności

50 rocznica "Marca 1968"

09-03-2018

W inteligenckiej tradycji polskiej data ta ma konotacje ponure i haniebne. Składają się na nie nazwy miesięcy – „Marzec” i „Sierpień”. Jeden kojarzy się z antysemicką kampanią, biciem studentów, szczuciem na inteligencję, drugi z bardzo aktywnym udziałem PRL w zduszeniu czeskich i słowackich marzeń o „socjalizmie z ludzką twarzą”.  (...) Spojrzenie na zjawisko „1968” w szerszej perspektywie nasuwa pewną refleksję: ani rozmiar studenckiej rewolty w Polsce, ani też brutalność jej tłumienia nie zrobią wrażenia na świadkach i znawcach wydarzeń w USA, Francji czy (zwłaszcza) Meksyku. Tym, co jawi się jako specyficzna i bulwersująca cecha „Marca”, jest właśnie kampania antysyjonistyczna, czyli oficjalny antysemityzm i wiążące się z nim zjawisko społeczne - nagonka. (dr Błażej Brzostek, UW)

_________________________________

Określenie »Marzec 1968« należy do swoistej magii języka i raczej zamazuje niż objaśnia istotę i chronologię wydarzeń, które były przecież znacznie bardziej rozciągnięte w czasie: rozpoczęły się kilka miesięcy wcześniej i trwały kilka miesięcy później. Należałoby zresztą chyba mówić nie o jednym Marcu, lecz raczej o Marcach – w liczbie mnogiej. Pod pojęciem tym kryje się wszak kilka różnych, niekoniecznie ze sobą powiązanych, a niekiedy wręcz wykluczających się i przeciwstawnych nurtów”. 

Przypominamy monumentalną pracę prof. Jerzego Eislera, wykorzystującą rozległą bazę źródeł archiwalnych i relacji oraz najnowszą literaturę, która przedstawia całą złożoność i wieloaspektowość tego najsłabiej znanego z „polskich miesięcy”.

Żródło: http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/10191,Jerzy-Eisler-Polski-rok-1968.html

PDF: http://arch.ipn.gov.pl/ftp/pamiec_ebooki/Polski_rok_1968.pdf

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito