start

Harmonogram rekrutacji

Uwaga kandydaci na studia! Rekrutacja 2017/2018

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ogłasza uzupełniającą
rekrutację na studia na rok akademicki 2017/2018.
Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia potrwa do 17 września (niedziela) do godz. 23:59.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów na studia zostanie podana 18 września, natomiast składanie dokumentów będzie możliwe między 18 a 22 września.

Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na rok akademicki 2017/2018 prowadzona jest na 18 kierunkach studiów w formie:

  • stacjonarnej (tradycyjnych bezpłatnych studiów, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku),
  • niestacjonarnej (odpłatne studia, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy),
  • stacjonarnej 26+ (nowa forma studiów bezpłatnych).

 

Studia stacjonarne 26+

Studia stacjonarne 26+ adresowane dla osób pracujących zawodowo lub chcących studiować w godzinach popołudniowych. Grupa 26+ zostanie utworzona w przypadku zebrania co najmniej 20 osób na dany kierunek studiów.

Są to studia:
  • Bezpłatne, adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych.
  • Przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje.
  • W których zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 lub 16.00.
  • Które dają możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów, w ramach indywidualnego planu studiów.
  • Na których część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość).
  • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.
  • Dające możliwość występowania o stypendia Rektora, socjalne, specjalne i zapomogi losowe.

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito