start

Harmonogram rekrutacji

Uwaga kandydaci na studia! Rekrutacja uzupełniająca 2019/2020

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ogłasza
rekrutację uzupełniającą na studia na rok akademicki 2019/2020.


Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie
ZOSTAJE PZREDŁUŻONA i potrwa do 17 września (wtorek) do godz. 23:59.


Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia I stopnia potrwa do 17 września (wtorek) do godz. 23:59.
Kierunki na studia I stopnia, które trwa rekrutacja uzupełniająca to:

Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Energatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia stacjonarne)
Filologia angielska (studia stacjonarne)

Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską (studia stacjonarne)
Język rosyjski i wiedza o Rosji
(studia stacjonarne)
Informatyka
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
Inżynieria środowiska
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
Mechanika i budowa maszyn
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
Międzynarodowa komunikacja językowa
(studia stacjonarne)
Pedagogika
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
Pielegniarstwo
(studia stacjonarne)
Produkcja i bezpieczeństwo i żywności (studia stacjonarne i 26+)
Towaroznawstwo
(studia stacjonarne i 26+)
Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)
Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)
Zarządzanie - studia I stopnia
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
Zielarstwo
(studia stacjonarne i 26+ oraz niestacjonarne)


Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na rok akademicki 2019/2020 prowadzona jest na wyżej wymienione kierunki studiów w formie:

  • stacjonarnej (tradycyjnych bezpłatnych studiów, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku),
  • niestacjonarnej (odpłatne studia, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy),
  • stacjonarnej 26+ (nowa forma studiów bezpłatnych) nie dotyczy Pielęgniarstwa oraz studiów II stopnia.

 

Studia stacjonarne 26+

Studia stacjonarne 26+ adresowane dla osób pracujących zawodowo lub chcących studiować w godzinach popołudniowych.

Grupa 26+ zostanie utworzona w przypadku zebrania co najmniej 20 osób na dany kierunek studiów.

Są to studia:
  • Bezpłatne, adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych.
  • Przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje.
  • W których zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych po godz. 15.00.
  • Które dają możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów, w ramach indywidualnego planu studiów.
  • Na których część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość).
  • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.
  • Dające możliwość występowania o stypendia Rektora, socjalne, specjalne i zapomogi losowe.

 
Kolejne etapy rekrutacji będą prowadzone w zależności od tego czy na danym kierunku studiów zostaną wolne miejsca. Harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020 będzie wyglądał następująco:
 

Termin elektronicznej rekrutacji Termin wysyłania zawiadomień o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia Termin składania dokumentów przez kandydatów na studia Rozmowa kwalifikacyjna

 Zarzdzanie - studia II stopnia

Otwarcie: 1 sierpnia, godz. 12:00 Zamknięcie: 17 września, godz. 23:59

 24 września

19 - 20 września

22 ew. 23 września

(dotyczy absolwentów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich innych niż Zarządzanie)

Wszystkie kierunki I stopnia, na które prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca

Otwarcie: 1 sierpnia, godz. 12:00
Zamknięcie: 17 września, godz. 23:59

18 września 19 - 25 września ----------

 

 
Masz pytanie? Zadzwoń: 134375502, 134375503.

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito