start

Harmonogram rekrutacji

Uwaga kandydaci na studia! Rekrutacja 2017/2018

 

Harmonogram dodatkowej rekrutacji na studia

do 18 lipca godz. 23:59 - elektroniczna rejestracja kandydatów na studia

19 - 20 lipca - weryfikacja danych oraz wysyłanie kandydatom zawiadomień o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia

21 - 31 lipca  (od godz. 9.00 do 15.00) - potwierdzenia (przyjmowanie pełnej dokumentacji od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na I rok studiów, przyjmowanie opłaty za legitymację studencką).

 

Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na rok akademicki 2017/2018 prowadzona jest na 18 kierunków studiów w formie:

  • stacjonarnej (tradycyjnych bezpłatnych studiów, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku),
  • niestacjonarnej (odpłatne studia, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy),
  • stacjonarnej 26+ (nowa forma studiów bezpłatnych).

 

Studia stacjonarne 26+

Studia stacjonarne 26+ adresowane dla osób pracujących zawodowo lub chcących studiować w godzinach popołudniowych.

Są to studia:
  • Bezpłatne, adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych.
  • Przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje.
  • W któych zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 lub 16.00.
  • Które dają możliwosć studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów w ramach indywidualnego planu studiów.
  • Na których część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość).
  • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.
  • Dajace możliwość występowania o stypendia Rektora, socjalne, specjalne i zapomogi losowe.

 

Kierunki studiów i formy studiów na które prowadzona jest rekrutacja lipcowa:

Budownictwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia stacjonarne)
Energetyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Filologia angielska (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Filologia polska (studia stacjonarne)
Górnictwo i geologia (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Inżynieria środowiska (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Język niemiecki ze specjalnością nayczucielską (studia stacjonarne)
Język rosyjski i wiedza o Rosji (studia stacjonarne)
Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Międzynarodowa komunikacja językowa (studia stacjonarne)
Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Produkcja i bezpieczeństwo żywności (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Rolnictwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Towaroznawstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Zarządzanie (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Zielarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito