start

Harmonogram rekrutacji

Uwaga kandydaci na studia! Rekrutacja 2018/2019

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ogłasza
rekrutację uzupełniającą na studia na rok akademicki 2018/2019.
Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia potrwa do 27 września (czwartek) do godz. 23:59.


Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na rok akademicki 2018/2019 prowadzona jest na 16 kierunkach studiów w formie:

  • stacjonarnej (tradycyjnych bezpłatnych studiów, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku),
  • niestacjonarnej (odpłatne studia, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy),
  • stacjonarnej 26+ (nowa forma studiów bezpłatnych).

 

Studia stacjonarne 26+

Studia stacjonarne 26+ adresowane dla osób pracujących zawodowo lub chcących studiować w godzinach popołudniowych.

Grupa 26+ zostanie utworzona w przypadku zebrania co najmniej 20 osób na dany kierunek studiów.

Są to studia:
  • Bezpłatne, adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych.
  • Przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje.
  • W których zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych po godz. 15.00.
  • Które dają możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów, w ramach indywidualnego planu studiów.
  • Na których część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość).
  • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.
  • Dające możliwość występowania o stypendia Rektora, socjalne, specjalne i zapomogi losowe.

 
Kolejne etapy rekrutacji będą prowadzone w zależności od tego czy na danym kierunku studiów zostaną wolne miejsca. Harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/209 będzie wyglądał następująco:
 

Termin elektronicznej rekrutacji Termin wysyłania zawiadomień o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia Termin składania dokumentów przez kandydatów na studia
Otwarcie: 30 maja godz. 16:00 Zamknięcie: 16 lipca, godz. 23:59  17 -18 lipca 18 - 30 lipca
Otwarcie: 17 lipca godz. 16:00* Zamknięcie: 30 lipca, godz. 23:59 31 lipca 1 - 13 sierpnia
Otwarcie: 31 lipca godz. 23:59* Zamknięcie: 17 września, godz. 23:59 18 września 19 - 24 września
Otwarcie: 18 września godz. 23:59* Zamknięcie: 27 września, godz. 23:59  25 - 28 września 25 - 28 września

 * - elektroniczna rekrutacja będzie prowadzona w przypadku wolnych miejsc na danym kierunku studiów.

 
Masz pytanie? Zadzwoń: 134375502, 134375503.

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito