start

Harmonogram rekrutacji

Uwaga kandydaci na studia! Rekrutacja na studia 2020/2021 - lipiec

 
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza
rekrutację na studia na rok akademicki 2020/2021.


Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia potrwa do 18 sierpnia (wtorek) do godz. 23:59.

Wpłacenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł - do 18 sierpnia (wtorek) do godz. 23:59.

Wyniki dotyczące zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia - do 20 sierpnia (czwartek) do. godz. 16.00.

Termin rozmowy kwalifiikacyjnej na II stopień studiów kierunku Zarządzanie (dotyczy kandydatów którzy NIEUKOŃCZYLI studiów I stopnia  na kierunku Zarządzanie) - 20-21 sierpnia

Potwierdzanie chęci studowania na wybranym kierunku studiów - 31 sierpnia (poniedziałek) do godz. 15.00.

 


Kierunki na, które prowadzona jest rekrutacja to:

Budownictwo (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Energetyka
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Filologia angielska (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Język rosyjski i wiedza o Rosji
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Informatyka
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Inżynieria produkcji - studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Inżynieria środowiska
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Mechanika i budowa maszyn
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Międzynarodowa komunikacja językowa
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Pedagogika
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Pielegniarstwo
(studia stacjonarne i pomostowe)
Produkcja i bezpieczeństwo i żywności (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Towaroznawstwo
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Turystyka i rekreacja
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Wychowanie fizyczne
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Zarządzanie - studia I stopnia
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Zarządzanie - studia II stopnia
(studia stacjonarne, niestacjonarne)
Zielarstwo
(studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)


Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na rok akademicki 2019/2020 prowadzona jest na wyżej wymienione kierunki studiów w formie:

  • stacjonarnej (tradycyjnych bezpłatnych studiów, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku),
  • niestacjonarnej (odpłatne studia, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy),
  • stacjonarnej 26+ (nowa forma studiów bezpłatnych) nie dotyczy Pielęgniarstwa oraz studiów II stopnia.

 

Studia stacjonarne 26+

Studia stacjonarne 26+ adresowane dla osób pracujących zawodowo lub chcących studiować w godzinach popołudniowych.

Grupa 26+ zostanie utworzona w przypadku zebrania co najmniej 20 osób na dany kierunek studiów.

Są to studia:
  • Bezpłatne, adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych.
  • Przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje.
  • W których zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych po godz. 15.00.
  • Które dają możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów, w ramach indywidualnego planu studiów.
  • Na których część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość).
  • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.
  • Dające możliwość występowania o stypendia rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi losowe.

 
Kolejne etapy rekrutacji będą prowadzone w zależności od tego czy na danym kierunku studiów zostaną wolne miejsca.

 
Masz pytanie? Zadzwoń: 134375502, 134375503, 134375510, 134375531.

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito