start

Egzaminy

1.    Egzaminy dla dzieci:
YLE - Young Learners English Tests to propozycja Uniwersytetu Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Zdany egzamin stanowi niezastąpioną motywację w początkowym okresie nauki języka. Oferowany na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers i Flyers.     

Cambridge Starters to egzamin na pierwszym poziomie zaawansowania przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Dzieci te na ogół mają za sobą rok (lub około 100 godzin) nauki angielskiego i powinny znać i umieć używać około 300 słów.
Cambridge Movers to egzamin na drugim poziomie zaawansowania przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Dzieci te mają zazwyczaj za sobą trzy lata (lub około 175 godzin) nauki angielskiego i powinny znać około 600 słów.
Cambridge Flyers to egzamin na trzecim poziomie zaawansowania przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które uczą się angielskiego od pewnego czasu (np. mają za sobą około 250 godzin nauki) i posiadają znajomość języka określoną przez Radę Europy jako poziom Waystage (podstawowy). Jest to poziom odpowiadający egzaminowi KET. Dzieci powinny znać około 1000 słów.


2.    Egzaminy z ogólnego języka angielskiego:
To najpopularniejsze w Polsce i na świecie egzaminy językowe stworzone przez specjalistów z Uniwersytetu Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages), dostępne zarówno w formie papierowej, jak i komputerowej:
 

•    KET Cambridge English: Key (poziom podstawowy A2)    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

•    PET – Cambridge English: Preliminary (poziom ponadpodstawowy B1)    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

•    FCE – Cambridge English: First (poziom średniozaawansowany B2)     

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań.

•    CAE – Cambridge English: Advanced (poziom zaawansowany C1)    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

•    CPE – Cambridge English: Proficiency (poziom biegłości C2)          

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzać zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Egzaminy KET, PET i FCE oferujemy także w wersji szkolnej dla młodzieży (for Schools).
 

3.    Egzaminy dla profesjonalistów:
•    z języka angielskiego biznesowego, cieszące się powszechną uznawalnością wśród firm i instytucji w Polsce i na świecie, przygotowane przez specjalistów z Uniwersytetu Cambridge ESOL:
-    BEC Preliminary (poziom podstawowy B1)     
-    BEC Vantage (poziom średniozaawansowany B2)
-    BEC Higher (poziom zaawansowany C1)
 

BEC (Business English Certificates) to trzy specjalistyczne egzaminy, które sprawdzają znajomość języka angielskiego z zakresu biznesu. Jeżeli angielski potrzebny jest Ci w pracy lub zamierzasz przygotować się do kariery w biznesie , to są to egzaminy dla Ciebie. W dobie globalizacji, dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna aby sprawnie poruszać się w świecie międzynarodowych interesów i handlu. Certyfikat BEC daje Ci znacznie lepszą pozycję na rynku pracy, zarówno w kraju jak i zagranicą.
Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie British Council http://www.britishcouncil.pl

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito