start

Treści kształcenia

 

Treści kształcenia:
 
Treści kształcenia w przypadku lektoratu języka angielskiego są objęte zakresem tematycznym  egzaminu międzynarodowego KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) lub  BEC (Business English Certificate) w zależności od poziomu językowego lub wyboru studenta.

W przypadku innych języków nowożytnych studenci uczą się języka na  poziomach średniozaawansowanym i zaawansowanym w zakresie ogólnym (np. edukacja, rozrywka, zdrowie, ludzie, uczucia, transport, usługi, zakupy, praca).
Treści kształcenia są uzupełnione o zagadnienia związane z kierunkiem studiów:
 
JĘZYK ANGIELSKI

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
 
Kurs Medicine English jest kursem dla studentów, którzy w poprzednich latach nauki osiągnęli co najmniej poziom pre-intermediate z języka angielskiego. Kurs podzielony jest na:

Część pierwsza - studenci poznają podstawowe słownictwo dotyczące anatomii i fizjologii człowieka
1. The Human Body and Body parts ( Części ciała )
2. Internal Organs ( Organy wewnętrzne )
3. The Muscoloskeletal System ( Układ mięśniowo-szkieletowy )
4. The Cardiovascular System ( Układ krwionośny )
5. The Digestive System ( System trawienny )
6. The Urinary System and its Disorders ( Układ moczowy )
7. The Respiratory System ( Układ oddechowy )
8. The Nervous System ( System nerwowy )
9. The Female Reproductive System ( Układ rozrodczy - żeński )
10. The Male Reproductive System ( Układ rozrodczy - męski )

Część druga - część druga dostosowana ściśle do pracy pielęgniarki, uczy ją rozmów z pacjentem i lekarzem
11. Medical Specialists ( Lekarze specjaliści )
12. Hospital Wards ( Oddziały szpitalne )
13. What Nurses Do ( Obowiązki pielęgniarek )
14. The School Nurse ( Pielegniarka szkolna )
15. Working in a Hospital ( Praca w szpitalu )
16. Vital signs ( Oznaki życiowe )
17. Patient 's personal  Hygiene ( Higiena pacjenta )
18. Diseases Part I ( Choroby  część I )
19. Diseases  Part II ( Choroby  część II )
20. Drugs ( Lekarstwa )
21. Pregnancy and Prenatal Care ( Ciąża i opieka przedurodzeniowa )
22. Labour and Postnatal Care ( Poród i opieka pourodzeniowa )
23. Postoperative Nursing Care ( Opieka pooperacyjna )
24. Working as a Nurse in the UK ( Praca pielęgniarki w Wielkiej Brytanii )

KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
1.Global warming ( Globalne ocieplenie )
2.Greenhouse effect (causes and solutions): Efekt cieplarniany
3.Air pollution ( Zanieczyszczenie powietrza )
4.Soil pollution ( Zanieczyszczenie gleby )
5.Water pollution ( Zanieczyszczenie wody )
6.Deforestation ( Wylesienie )
7.Endangered species ( Zagrożone gatunki )
8.Rubbish dumping  ( Wyrzucanie śmieci )
9.Recycling
10.Genetic Engineering ( Inżynieria genetyczna )
11.Environmental protection ( Ochrona Środowiska )
12.Sources of renewable energy (Źródła energii odnawialnej )
 
KIERUNEK: ROLNICTWO
 
1.Farm ( Gospodarstwo: maszyny i narzędzia rolnicze, prace rolnicze, uprawy, rodzaje zbóż, owoce, warzywa )
2.Plants – (Rośliny- struktura roślin, nazwy drzew, ziół, chwastów)
3.Animals ( Zwierzęta – zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie; ptaki, owady, ryby; anatomia zwierząt, systematyka zwierząt, rejony występowania i zwyczaje zwierząt,dźwięki wydawane przez zwierzęta )
4.Gardening  (Ogród – narzędzia ogrodnicze, prace ogrodnicze, rodzaje ogrodów, kwiaty )
5.Environment – ( Środowisko:  zjawiska pogodowe, ochrona środowiska )
6.Countryside  ( Wieś – charakterystyka; agroturystyka, atrakcje i usługi agroturystyczne )
 
KIERUNEK : WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
1.Sports competitions ( zawody sportowe - olimpiady, mistrzostwa, puchary, turnieje i ich zasady )
2.Sports disciplines (Dyscypliny sportowe ( zespołowe i indywidualne), sporty letnie i zimowe,  czynności związane z uprawianiem dyscyplin sportowych ( np.   serwować, kopnąć, zdobyć punkt, itp.)
3.Sports equipment and facilities ( wyposażenie i obiekty sportowe  )
4.People in sport ( ludzie związani ze sportem - sportowcy, trenerzy, sędziowie różnych dyscyplin )
5.Healthy lifestyle  ( Zasady zdrowego trybu życia )
6.Human body (  Ciało człowieka – nazwy części ciała )
7.Common injuries ( najczęstsze kontuzje np. zwichnięcie, złamanie, skręcenie, itp )
 
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
 
Poziom  pre-intermediate (  niżej średniozaawansowany ):
   1. People in tourism (Ludzie zatrudnieni w turystyce )
   2. Flight reservations ( Rezerwacje lotów )
   3. Changes and cancellations ( Zmiany i odwołania )
   4. Rail enquiries ( Uzyskiwanie informacji dotyczących podróży koleją )
   5. Timetables ( Rozkłady jazdy )
   6. Travel requirements ( Wymagania w podróży )
   7. Giving directions ( Wskazywanie drogi )
   8. Tourist information ( Informacja turystyczna )
   9. Methods of payment ( Metody płatności )
  10. Hotel facilities ( Obiekty i urządzenia hotelowe )
  11. Checking in ( Meldowanie się )
  12. Complaints ( Zażalenia )
  13. Telephone enquiries ( Uzyskiwanie informacji przez telefon )
  14. Conference facilities ( Obiekty i urządzenia konferencyjne )
  15. Local and foreign tours ( Wycieczki krajowe i zagranicze )
  16. Itineraries ( Trasy podróży )
  17. Car and equipment hire ( wypożyczanie samochodów i sprzętu )
  18. Sports ( dyscypliny sportowe )
 
Poziom intermediate( średniozaawansowany )
   1. Types of accommodation ( Rodzaje zakwaterowania )
   2. Hotel facilities( Obiekty i urządzenia hotelowe )
   3. Staffing and internal organization ( Organizacja personelu )
   4. Reservations and check-in ( Rezerwacje i meldowanie )
   5. Hotel and restaurant services ( Usługi hotelowe i restauracyjne )
   6. Complaints ( Zażalenia )
   7. Off-site services ( Usługi pozahotelowe )
   8. The business traveller ( Biznesmen w podróży )
   9. Conferences ( Konferencje )
  10. Tour operation- planning and execution ( Praca biura podróży )
 
Poziom upper-intermediate/advanced
( wyżej średniozaawansowany/zaawansowany)
 
   1. The history and development of tourism ( Historia i rozwój turystyki )
   2. Travel agents vs. Tour operators (Agenci biur podróży a biura podrózy)
   3. Air travel ( Podróże samolotem )
   4. Travel by sea and river – cruises and ferries ( Podróże morzem i rzeka – statki wycieczkowe i promy )
   5. Travel by road and rail ( Podróżowanie drogą i koleją )
   6. Tickets, reservations and insurance (Bilety, rezerwacja i ubezpieczenie)
   7. Tourist information ( Informacja turystyczna )
   8. Guiding ( Praca przewodnika grup wycieczkowych )
   9. Promotion and marketing in tourism (Promocja i marketing w turystyce)
 
 KIERUNEK: INFORMATYKA
 
      Poziom pre-intermediate/ intermediate
   1. The computer ( Komputer )
   2. The desktop ( Pulpit )
   3. Using a word processor ( Używanie edytora tekstu )
   4. Storing data ( Przechowywanie danych )
   5. Creating a folder ( Tworzenei folderów )
   6. Saving files ( Zapisywanie plików )
   7. The Internet
   8. Research on the Internet  ( Szukanie informacji w internecie )
   9. E-mail, telephones and the post ( Poczta elektroniczna, telefony )
  10. Mobile phones ( Telefony komórkowe )
  11. Writing e-mails ( Pisanie maili )
  12. E-mail addresses and servers ( Adresy e-mailowe i serwery )
  13. Sending files over the Internet ( Przesyłanie plików internetem )
 14. Viewing and downloading files ( Przeglądanie i ściąganie plików  )
  15. Music on the Internet ( Muzyka w internecie )
  16. Desktop publishing ( Prace wydawnicze wspomagane komputerowo )
 17. Image editing (  Obróbka zdjęć )
  18. Reviewing websites ( Recenzje stron internetowych )
  19. Designing web pages ( Projektowanie stron internetowych )
 20. Multimedia
  21. E-commerce ( Handel przez internet )
 22. Chatrooms ( Rozmowy przez internet )
  23. Netiquette ( Etykieta w sieci )
  24. Computer programming ( Programowanie komputerowe )
  25. Videoconferencing ( Video konferencje )
  26. Careers in IT ( Praca w informatyce )
 
KIERUNKI : FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA ANGIELSKA,
FILOLOGIA GERMAŃSKA, JĘZYK I KULTURA ROSJI
 
1. Literature and books ( literatura i książki )
- types and structure of books ( rodzaje i struktura ksiązek )
- book reviews ( recenzje)
- ways of reading ( rodzaje czytania )
- fictional characters in everyday life (  Cinderella,   Peter Pan)
- selected readings ( wybrane pozycje do czytania )
2. The world of film: ( świat filmu )
- types of films ( rodzaje filmów )
- people in film ( ludzie filmu )
- film reviews ( recenzje )
3. The world of theatre : ( świat teatru )
- people in theatre ( ludzie teatru )
- theatre plays ( sztuki teatralne )                 
 
KIERUNEK: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 
1. School and education: ( szkoła i kształcenie )
- people in education ( ludzie w edukacji )
- school subjects ( przedmioty szkolne )
- school equipment ( wyposażenie szkoły )
- in the classroom ( klasa)
- types of schools ( rodzaje szkół )
2. Language games – selected games to be used with children ( gry językowe dla dzieci)
3. Rhymes and riddles ( piosenki i zagadki )
 
JĘZYK NIEMIECKI
 
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Deutschkurs für Studenten der FHS in Krosno
Bearbeitet anhand des Lehrbuchs „Deutsch im Hotel“ Hueber Verlag
1. An der Rezeption
-Meldescheine ausfüllen.
-Koffer aufbewahren lassen.
-Geld wechseln (Landeswährung).
-Wie ist das Zimmer ausgestattet?
-Wechselkurstabelle in der Zeitung.
-Herkunft der Gäste – Ländernamen.
-Verständigungsschwierigkeiten.
-Redewendungen beim Empfangen und Abschied.
-Persönliche Daten der Gäste.
-Zufrieden (nicht zufrieden) sein mit dem Zimmer – dem Preis – der Bedienung.
 
 2. Im Restaurant, im Café, auf dem Zimmer:
-Ein Café beschreiben.
-Speisekarte – Gruppen der Speisen.
-Getränkekarte – Arten der Getränke.
-Service im Café.
-Kurze Informationen über Regionalspeisen.
-Bestellungen für grössere Gruppen.
-Gespräche mit Kellnern.
-Unzufriedenheit ausdrücken (...Ihre Speisen sind zu ...)
-Beschwerden der Gäste im Hotelzimmer.
-Sonderwünsche der Gäste.
-Dank ausdrücken und auf Dank reagieren.
-Telefonische Reservierungen.

3. Informationen für Gäste:
-Wie fragt man nach dem Weg, dem Hotel, dem Reisebüro.
-Wie liest man einen Stadtplan?
-Wie liest man einen Fahrplan?
-Mögliche Reiseverbindungen (Inland, Ausland).
-Wetter beschreiben – Wettervorhersagen verstehen.
-Postkarten vom Urlaub. 

4. Hotels beschreiben und vermitteln:
-Was bietet das Hotel an?
-Bewertung der Eigenschaften eines Hotels.
-Angebote des Hotels für Gäste im Sommer und im Winter.
-Dorfurlaub – Werbeprospekt.
-Wohnbedingungen im Dorfhotel.
-Unsere Eindrücke nach dem Urlaub (Vor und Nachteile).
-Würden Sie mir dieses Hotel empfehlen? Warum?
 

5. Dienstleistungen eines Hotels und Reklamationen:
-Mögliche Dienstleistungen.
-Sportmöglichkeiten im Angebot eines Hotels.
-Beschwerden der Gäste über Dienstleistungen.
-Kurzurlaub – Dienstleistungen.
-Werbetexte verschiedener Hotels.
-Urlaub auf dem Campingplatz.
-Zeitangaben ausdrücken.
-Danke für Dienstleistungen sagen und schreiben. 

6. Telefonservice im Hotel:
-Deutsche Ausdrücke und Redewendungen am telefon.
-Private Telefongespräche führen.
-Dienstgespräche.
-Wie telefoniert man ins Ausland (Vorwahl).
-Reservierungen per Telefon.
-Genaue Uhrzeit angeben.
-Telefonisch über Notsituationen informieren.
-Sich bei jemandem entschuldigen. 

7. Reisen, Rundfahrten, kulturelle Angebote:
-Namen der Sehenswürdigkeiten.
-Begriffe und Ausdrücke zum Thema „Eine Rundfahrt durch...“
-Beschreibung einer Reiseroute.
-Reiseprogramm vorschlagen und entwerfen.
-Rundfahrtprogramm durch Krosno.(Zeit, Dauer, Treffpunkt, Sehenswürdigkeiten, historische Informationen).
-Preisgünstige Angebote verschiedener Reisebüros.
-Teaterprogramme verstehen.
-Über kulturelle Veranstaltungen informieren.
-Vorschläge für die Freizeit machen.
-Teater – Konzerte und Kinokarten bestellen und vermitteln.
-Gespräche in einer Autoverleihfirma.
-Welches Auto würden Sie mir empfehlen?
-Fahrzeugausstattung – Übungen zum Wortschatz.
 

8. Abrechnungen, reklamationen, Verabschiedungen:
-Hotelrechnungen verstehen und fertig machen.
-Nicht alles hat mir gefallen – eine Reklamation ausdrücken.
-Möglichkeiten die Hotelrechnung zu begleichen.
-Fragebogen eines Hotels.
-Ausdrücke und Redewendungen bei Verabschiedungen.
-Vorbestellungen schreiben, telefonisch mailen.
 
WICHTIG !
 
Jede obengenannte Einheit (1.-8.) enthält (kann enthalten) ein Beispiel (einige Beispiele) der offiziellen Korrespondenz zwischen dem Hotel (Reisebüro) und dem Gast. Das effektive Schreiben und Leseverstehen ist genauso wichtig, wie die mündliche Kommunikation in der Tourismusbranche. Die Auswahl von offiziellen Briefen ist von interkulturellen Möglichkeiten der Lernen abhängig. Darüber entscheidet der Lektor.

Beispiele der offiziellen Korrespondenz in der Tourismusbranche
   1. Geschäftsbriefe
   2. Privatbriefe
   3. Anfragen
   4. Angebote
   5. Gegenangebote
   6. Reservierungen
   7. Änderung der Bestätigung
   8. Abrechnungen
   9. Reklamationen
  10. Antwort auf Reklamation
 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito