start

Program kształcenia

Język rosyjski i wiedza o Rosji

Korzystając z doświadczeń naszych absolwentów oraz wieloletnich kontaktów z partnerami z Rosji  w roku akademickim 2017/2018 wprowadzamy specjalność JĘZYK ROSYJSKI I WIEDZA O ROSJI, której absolwenci, dzięki wyspecjalizowanemu praktycznemu profilowi studiów będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze specjalisty w dziale współpracy międzynarodowej, analityka rynku wschodniego lub tłumacza na rzecz polskich i zagranicznych  przedsiębiorstw współpracujących z rosyjskojęzycznymi partnerami.

Z nami nauczysz się języka rosyjskiego od podstaw !

Specjalizacje:
- Język specjalistyczny
Rosjoznawcza

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne) .

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito