start

Koło Naukowe

Koło Naukowe "Twórczych Pedagogów"

 

W Zakładzie Pedagogiki od kilku lat funkcjonuje Koło Naukowe „Twórczych Pedagogów”. Opiekunem koła jest mgr Małgorzata Wójcik. Studenci zrzeszeni w wymienionym kole naukowym realizują cały szereg interesujących inicjatyw. Główne obszary działalności koła obejmują:

  •  Realizację różnych typów badań pedagogicznych, w tym badań ilościowych, jakościowych, terenowych i  porównawczych.
  •  Prowadzenie badań wśród młodzieży  na temat „Ja wśród ludzi”.
  • Uczestnictwo w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim, np.: na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt. „Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo”, zorganizowanej w Uniwersytecie Opolskim.
  • Publikację artykułów naukowych w wydawnictwach pokonferencyjnych i monografiach naukowych.
  • Promocja kierunku pedagogika i promocja Uczelni w środowisku lokalnym. 
  • Spotkania integracyjne studentów i młodzieży różnych typów ośrodków.
  • Działania środowiskowe na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Propagowanie twórczych sposobów spędzania czasu wolnego wśród uczniów i wychowanków różnych placówek.

 

 

Publikacja naukowa członków koła "Twórczych Pedagogów"

W daniu 20 kwietnia 2016 roku pięć studentek III roku Pedagogiki Społeczno – Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną (obecnie absolwentki kontynuujące studia na Uniwersytecie Rzeszowskim) należących do koła naukowego Twórczych Pedagogów na naszej uczelni, którego opiekunem jest mgr Małgorzata Wójcik wzięło udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, Studentów i Doktorantów pn. Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia człowieka. Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo. Z konferencji pozostały nie tylko miłe wspomnienia, ale także wydana w tym roku 2-tomowa publikacja pod redakcją naukową dr. hab. prof. UO Anny Weissbrot-Koziarskiej wydana w Zakładzie Pracy Socjalnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, w której znalazły się trzy artykuły naszych studentek:

Monika Biernacka i Paulina Owsiany „Dorosłe” życie licealistki – studium przypadku

Monika Godos, Barbara Szetela i Izabela Szubert Samodzielne życie nastolatków – kontakty z rodziną, cele życiowe

Diana Krzyżanowska, Urszula Trybek i Izabela Zajdel Cele, aspiracje, potrzeby oraz relacje małżeńskie młodej mężatki na emigracji

Gratulujemy!!!

 

Naukowe wyzwania Studentów I roku pedagogiki

Studentki I roku pedagogiki, pod kierunkiem mgr Małgorzaty Wójcik, przygotowują się do aktywnego udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej poświęconej wyzwaniom dydaktyczno-wychowawczym szkolnictwa, która odbędzie się 19 maja 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku.  Gratulujemy studentkom wysokich aspiracji i dążenia do samorozwoju oraz trzymamy kciuki za ich powodzenie w konferencyjnym wystąpieniu oczekując kolejnych doniesień.

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito