start

Efekty kształcenia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa trwają sześć semestrów. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy licencjat. Studia będą prowadzone  w formie stacjonarnej. Ogólny wymiar zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 1920 godzin. Liczba punktów ECTS wynosi 180.  Aby zrealizować cel kształcenia i zapewnić absolwentom uzyskanie kwalifikacji określonych w sylwetce, plan studiów obejmuje:

 

1)      Moduł treści ogólnych w liczbie 180 godzin na studiach stacjonarnych (9,37 % z całości godzin), którym przyporządkowano 12 punktów ECTS. Przedmioty ogólne to: Podstawy socjologii, Prawo (w tym autorskie), Komputerowe przetwarzanie tekstu, Wykłady tematyczne, Elementy kultury współczesnej, Wprowadzenie do studiowania, Wychowanie fizyczne.

2)      Moduł treści podstawowych w liczbie 210 godzin na studiach stacjonarnych (10,94 %
z całości godzin), którym przyporządkowano 18 punktów ECTS. Przedmioty podstawowe to: Etyka z praktyką społeczną, Logika, Podstawy retoryki, techniki perswazji i wypowiedzi publicznej, Kultura i norma języka polskiego, Wiedza o mediach współczesnych – nowe media cyfrowe w praktyce zawodowej, Techniki mediacji i negocjacji, Praktyczna stylistyka i stylistyka tekstu użytkowego, Redakcja i opracowanie tekstu, Emisja głosu i kultura żywego słowa.

3)      Moduł treści kierunkowych w liczbie 240 godzin na studiach stacjonarnych (12,5 % z całości godzin), którym przyporządkowano 17 punktów ECTS. Przedmioty kierunkowe to: Wstęp do komunikacji, Socjolingwistyka, Komunikacja społeczna i międzykulturowa, Języki świata, Historia i kultura współczesnej Europy, Historia i kultura obszaru językowego 1, Historia i kultura obszaru językowego 2, Twórcze myślenie w komunikacji, Komunikacja interpersonalna z treningiem asertywności.

4)      Moduł kształcenia w zakresie specjalności językowej: w liczbie 900 godzin na studiach stacjonarnych (46,87 % z całości godzin), którym przyporządkowano 72 punktów ECTS. Zaproponowane przedmioty to: Praktyczna nauka J1, Praktyczna nauka J2, Kurs telekonferencyjny (J1), Kurs telekonferencyjny (J2), Język 3 (do wyboru), Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa.

5)      Moduł kształcenia w zakresie komunikacji w biznesie z tłumaczeniem: w liczbie 390 godzin na studiach stacjonarnych (20,32 % z całości godzin), którym przyporządkowano 31 punktów ECTS. Zaproponowane przedmioty to: Przedsiębiorczość i własny biznes, Podstawy zarządzania, Ekonomia z elementami gospodarki międzynarodowej, Podstawy marketingu oraz Publik Relations, Korespondencja handlowa z tłumaczeniem specjalistycznym (J1), Korespondencja handlowa z tłumaczeniem specjalistycznym (J2), Zachowania organizacyjne (język polski) - komunikacja w biznesie (J1), Komunikacja w biznesie (J2), Tłumaczenie tekstów ogólnych (J1), Tłumaczenie tekstów ogólnych (J2), Tłumaczenie ustne (J1). Notatki w tłumaczeniu ustnym, Tłumaczenie ustne (J2).

6)      Moduł kształcenia w zakresie komunikacji medialnej: w liczbie 390 godzin na studiach stacjonarnych (20,32 % z całości godzin), którym przyporządkowano 31 punktów ECTS. Zaproponowane przedmioty to: Podstawy wiedzy o tekście literackim, Kultura masowa i nowe media, Praca redaktora w wydawnictwie i podstawy współczesnego edytorstwa, Podstawy dziennikarstwa i język mediów, Komputerowe przygotowanie publikacji, Gromadzenie i przetwarzanie informacji, Reklama i marketing w społeczeństwie informacyjnym, Narzędzia komunikacji społecznej, Grafika, animacja komputerowa i komunikacja wizualna, Podstawy technologii internetowych i dokumenty hipertekstowe, Język specjalistyczny J1, Język specjalistyczny J2.

7)      Moduł kształcenia w zakresie komunikacji w turystyce: w liczbie 390 godzin na studiach stacjonarnych (20,32 % z całości godzin), którym przyporządkowano 31 punktów ECTS. Zaproponowane przedmioty to: Obsługa ruchu turystycznego, Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego, Organizacja imprez turystycznych, Historia architektury i sztuki, Ćwiczenia terenowe z historii architektury i sztuki, Podstawy hotelarstwa, Marketing usług turystycznych, Animacja czasu wolnego w turystyce, Język specjalistyczny J1, Język specjalistyczny J2.

8)      Praktyki zawodowe w ogólnym wymiarze 15 tygodni, którym przyporządkowano 30 punktów ECTS. 

Karty przedmiotów kierunku międzynarodowa komunikacja językowa

Man Wearing Black and White Stripe Shirt Looking at White Printer Papers on the Wall

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito