start

Czasopisma

Wykaz czasopism studenckich wydawanych elektronicznie kliknij

  Wykaz czasopism prenumerowanych w 2016 r. przez Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

 

 

Czasopisma prenumerowane w 2016 r.

Agrotechnika

Agro Przemysł

Analityka: Nauka i Praktyka Link

Antropomotoryka   Link

Arcana

Architektura Murator

Argumenty i Fakty

Aura  Link

Auto Moto Serwis  Link

Bibliotekarz

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin  Link

Bloomberg Business

Cement Wapno Beton  Link

Chemia Przemysłowa  Link

Chemia i Biznes Link

Chip

Chłodnictwo (+elektroniczne archiwum numerów)

Composites Theory and Practice (wersja polska) Link

Ciepłownictwo Ogrzewalnictwo Wentylacja

Controling i Rachunkowość Zarządcza Link

Czysta Energia (+elektroniczne archiwum numerów)

Der Spiegel

Dialog

Dozór Techniczny

Dziennik Gazeta Prawna

Eko Arka  Link

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Energetyka Link

Energetyka Cieplna i Zawodowa

Energia Gigawat

Finanse Publiczne

Forum Akademickie

Forum Eksploatora

Gaz Woda i Technika Sanitarna Link

Gazeta Przemysłu Drzewnego Link

Gazeta Wyborcza

Globenergia

Gospodarka Mięsna (+archiwum numerów)

Herbalism

Herba Polonica

Instal

Inżynier Budownictwa  Link 

Inżynieria i Budownictwo Link

IT w Administracji

IT Professional

Jachting  Link

Język Polski

Język Polski w Gimnazjum  Link

Język Polski w Szkole IV-VI  Link

Kino  Link

Komputer Świat  Link  

Konstrukcje Stalowe Link

Kosmetyki - Magazyn Link

Książki  Magazyn do Czytania

Kwartalnik Filmowy  Link

Kwartalnik Pedagogiczny  Link    

Linux Magazine  Link

Literatura na Świecie  Link

Logistyka

Lotnictwo  Link

Magazyn Fotowoltaika

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Magazyn Trenera

Marketing w Praktyce

Materiały Budowlane  Link

Medycyna Sportowa  Link

Murator  Link

National Geographic Polska  Link

Nauczanie Początkowe

Nauczycielka Przedszkola

Nauczycielka Szkoły Podstawowej

Niepełnosprawność (+elektroniczne archiwum numerów)

Novaâ Pol`ša

Nowa Europa Wschodnia

Nowa Szkoła  Link

Nowe Książki  Link

Nowe Podkarpacie  Link

Onomastica  Link

Opakowanie (+elektroniczne archiwum numerów)  Link

Opieka Onkologiczna

Organizacja i Kierowanie

Pamiętnik Literacki  Link

Pedagogika Społeczna Link

Personel i Zarządzanie

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne  Link

Pielęgniarstwo XXI Wieku  Link

Podkarpackie Wiadomości Rolnicze

Podróże  Link

Polimery

Polonistyka  Link

Polski Instalator  Link

Polskie Drobiarstwo  Link

Poradnik Językowy  Link

Porady na Zdrowie  Link

Postępy Fitoterapii

Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja  Link

Problemy Jakości (+archiwum numerów)  Link

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  Link

Problemy Zarządzania

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie

Przegląd Biblioteczny  Link

Przegląd Budowlany  Link

Przegląd Gastronomiczny

Przegląd Geologiczny  Link

Przegląd Hodowlany  Link

Przegląd Komunalny  (+ elektroniczne archiwum numerów) Link

Przegląd Mechaniczny  Link

Przegląd Mleczarski  Link

Przegląd Organizacji

Przegląd Rusycystyczny

Przegląd Włókienniczy

Przegląd Zbożowo-Młynarski (+archiwum numerów)  Link

Przemysł Farmaceutyczny

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

Przemysł Spożywczy     Link

Raport Dyrektora Szkoły

Recykling (+elektroniczne archiwum numerów) Link

Rynek Turystyczny  Link

Rzeczpospolita

Serwis Motoryzacyjny  Link

Sukces

Świat Nauki  Link

Teksty Drugie  Link

The Spectator

Towaroznawcze Problemy Jakości  Link

Trzoda Chlewna  Link

Twórczość  Link

Wiadomości Turystyczne  Link

Wiedza i Życie  Link

Wieś i Rolnictwo

Wieś Jutra  Link

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

Współczesne Zarządzanie

Wychowanie Fizyczne i Sport

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne  Link

Wychowanie w Przedszkolu  Link

Wydawca  Link

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego  Link

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej  Link

Zalecenia Ochrony Roślin

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zdrowie Publiczne  Link

Życie Szkoły  Link

Żywność Nauka Technologia Jakość  Link

 
 

 

Czasopisma dostępne w wersji elektronicznej

Lista czasopism dostępnych w tzw. "wolnym dostępie":

Acta Agrophysica (monografie)

Acta Agrophysica

Acta Biochimica Polonica

Acta Bioengineering and Biomechanics

Acta Ichthyologica et Piscatoria

Acta Mycologica - to jedyne w Polsce recenzowane mikologiczne czasopismo naukowe wydawane w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, w którym publikowane są prace badawcze poświęcone różnym kierunkom mikologii i lichenologii.

Acta Poloniae Pharmaceutica, Drug Research - publikuje oryginalne prace ze wszystkich dziedzin farmacji, streszczenia prac habilitacyjnych oraz notatki laboratoryjne

Acta Scientiarum Polonorum - seria Administratio Locorum - Gospodarka Przestrzenna

Acta Scientiarum Polonorum - seria Agricultura - Agronomia

Acta Scientiarum Polonorum - seria Architectura - Budownictwo

Acta Scientiarum Polonorum - seria Biotechnologia - Biotechnologia

Acta Scientiarum Polonorum - seria Formatio Circumiectus - Kształtowanie Środowiska

Acta Scientiarum Polonorum - seria Hortorum Cultus - Ogrodnictwo

Acta Scientiarum Polonorum - seria Medicina Veterinaria - Weterynaria

Acta Scientiarum Polonorum - seria Pisceria - Rybactwo

Acta Scientiarum Polonorum - seria Technologia Alimentaria - Technologia Żywności i Żywienia

Acta Scientiarum Polonorum - seria Zootechnica - Zootechnika

Acta Societatis Botanicorum - Botanika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie

Alergologia - Immunologia

Alkoholizm i Narkomania

Animal Science Papers and Reports

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Annales UMCS Sect. DD. Medicina Veterinaria

Annales UMCS Sect. EEE. Horticultura

Annales UMCS Sect. EE. Zootechnica

Annales UMCS Sect. E. Agricultura

Annals of Animal Science

Annual Report Institute of Nuclear Chemistry and Technology

Architektura Krajobrazu

Archives of Civil Engineering

Archives of Environmental Protection

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Botanika - Steciana - Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

Drama

EduAkcja - Magazyn Edukacji Elektronicznej

Ekonomia i Prawo

Gazeta Pielęgniarki i Położnej

Guliwer - czasopismo o książkach dla dzieci

Hodowca Bydła

Hodowca Drobiu

Hodowca Trzody Chlewnej

Indyk Polski

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Inżynieria Rolnicza

Journal of Plant Protection Research

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Journal of Water and Land Development

Komunikaty Rybackie

KOSMOS Problemy Nauk Biologicznych

Las Polski

Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland

Management and Business Administration. Central Europe

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Medycyna Rodzinna

Medycyna Weterynaryjna

Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Nauka Przyroda Technologia

Nowa Medycyna

Nowa Pediatria

Oceanologia

Oeconomia Copernicana

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych

Okulistyka Weterynaryjna

Olsztyn Economic Journal

Optimum. Studia Ekonomiczne

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Plant Breeding and Seed Science

Polish Journal of Agronomy

Polish Journal of Ecology

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

Polish Journal of Veterinary Sciences

Postępy Mikrobiologii

Postępy Biochemii

Postępy Fitoterapii

Postępy Nauk Medycznych

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Postępy w Ochronie Roślin

Problemy Ekologii Krajobrazu

Problemy Ekorozwoju

Problemy Inżynierii Rolniczej

Przegląd Badań Edukacyjnych

Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska / Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ogronictwo

Rocznik Andragogiczny

Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Roczniki Naukowe Zootechniki

Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Rocznik Ochrony Środowiska

Roczniki Państwowego Zakladu Higieny

Rocznik Przekładoznawczy

Rośliny Oleiste - Oilseed Crops

Salamandra Magazyn Przyrodniczy

Soil Science Annual

Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SYLWAN - jest najstarszym w Polsce leśnym czasopismem naukowym, jednym z pierwszych na świecie. Został założony w 1820 roku w Warszawie

Technical Sciences

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L.PAN

Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa

Vegetable Crops Research Bulletin

Wiadomości Zootechniczne

Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie

Zarządzanie Jakością

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Ziemniak Polski

Życie Weterynaryjne

Żywność Nauka Technologia Jakość

 


 


zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito