start

Aktualności

Konferencja Naukowa w Rzeszowie i Lublinie SKN Planta Medica

10-06-2019

Student III roku kierunku Zielarstwo Radosław Kądziela reprezentując Studenckie Koło Naukowe ,,Planta Medica’’ zaprezentował swoje wyniki badań chromatograficznych oraz przeglądowych podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ,,Nauka wciąga”, która odbyła się 21 maja 2019 r. na Uniwersytecie Rzeszowski oraz podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych’’, która została zorganizowana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 24 maja 2019 r. Tematem wystąpień były ,,Irydoidy we wstępnej analizie profilu chemicznego Ajuga reptans L. , Paulownia tomentosa (Thunberg) Steudel oraz w rodzaju Veronica L. i ich charakterystyka farmakognostyczna’’. Badania, których opiekunem był dr Henryk Różański są częścią projektu zakładającego poznanie składników czynnych w roślinach, których działanie jest określane mianem antiphlogisticum.

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito