start

Aktualności

Akademickie Dni Nauki 2016

W dniu 11 marca 2016 roku w ramach Akademickich dni nauki z PWSZ w Krośnie zostały przeprowadzone warsztaty informatyczne, połączone z prezentacją tematyczną z informatycznych systemów rezerwacyjnych w turystyce, które prowadził wykładowca Pan mgr Robert Rajs.

Warsztaty odbyły się dla Zakładu Turystyki i rekreacji. W tym wydarzeniu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie.

Po prezentacji systemów rezerwacyjnych został przeprowadzony konkurs ze znajomości elementów tychże systemów i z rąk Kierownika Z-du Turystyki i rekreacji Pana dr Piotra Łopatkiewicza wręczone Certyfikaty. Poniżej wzór certyfikatu oraz szczegóły warsztatów.

Szczegóły warsztatów:

 

Temat: Informatyka w turystyce. Oferty turystyczne – wprowadzanie, prezentacja, rezerwacja – Systemy Voyager Travel, Hotel, Amadeus System.
Prowadzenie: mgr Robert Rajs,
Miejsce realizacji: sala 08A

Wprowadzenie
Spośród technologii stosowanych w branży turystycznej z pewnością najważniejsze miejsce zajmuje w ostatnich latach zajmuje Internet. Od polowy lat '90 Internet stał się platformą do rozwoju najróżniejszych systemów rezerwacji i sprzedaży towarów i usług.

Turystyka szybko stała się jedną z pierwszych dziedzin wykorzystującą Internet do realizacji swoich usług. Rozwinęły one zaawansowane systemy różnorodnych usług turystycznych.

Globalne systemy rezerwacyjne
Od wielu lat bardzo ważną rolę w branży turystycznej odgrywają Globalne systemy rezerwacji usług turystycznych ( GDS - Global Distribution System oraz CRS – komputerowe systemy rezerwacji), należą do nich m.in.: Voyager Travel, Amadeus System, System Hotel.

System Hotel JZK® to uniwersalny program do obsługi hotelu, pensjonatu lub innego obiektu. Program przygotowano także z myślą o obsłudze kameralnych obiektów rodzinnych, moteli, gospodarstw agroturystycznych, willi, zamków i pałaców, niezależnie od wielkości oraz kategoryzacji obiektu.

Voyager.Travel jest systemem elektronicznej rezerwacji i sprzedaży imprez turystycznych. Program powstał z myślą o usprawnieniu pracy podmiotów działających na rynku turystycznym i jest dostosowany do specyfiki branży turystycznej, gdzie wiele firm działa jednocześnie jako organizator imprez turystycznych i agent, sprzedając zarówno ofertę własną jak i ofertę innych biur. System jest instalowany w siedzibie organizatora turystyki i agenta
w postaci specjalizowanego oprogramowania, jako medium komunikacyjne wykorzystywana jest sieć Internet.

Amadeus Selling Platform - jest zaawansowanym narzędziem rezerwacyjnym opartym na bazie przeglądarki internetowej, oferującym w pełni graficzny interfejs do systemu Amadeus. Na system dystrybucji firmy składają się kompleksowe bazy danych o usługach turystycznych oferowanych przez linie lotnicze oraz innych przewoźników, wspiera usługi typu: rezerwacja, wystawiania biletów, taryfikacja cen, zawieranie umów, dokonywanie płatności. Produkty Amadeusa kierowane są przede wszystkim do biur podróży.

 

Wizyta uczniów drugich klas gimnazjum z Jedlicza

W dniu 18 marca 2016 odwiedzili Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Krośnie uczniowie drugich klas gimnazjum w Jedliczu wraz z nauczycielami i panią dyrektor.  Przyjechali, aby uczestniczyć w warsztatach fizyki (prowadzonych przez panią dr Agnieszkę Woźniak i studentów pierwszego roku Mechaniki i Budowy Maszyn), chemii (prowadzonych przez pana dr Mikhaela Hakima ) i biologii ( prowadzonych przez pana dr Dominika Wróbla) oraz energetyki (prowadzonych przez studentów zrzeszonych w kole energetycznym „Sesto Elemento”, których opiekunem jest pani dr Renata Bal).

 Podczas warsztatów z biologii gimnazjaliści przy pomocy mikroskopu badali próbki gleby, wyszukując w nich organizmów glebowych. Na chemii ich zadaniem było odkrycie poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład badanej substancji.

Podczas zajęć na energetyce, uczniowie pozyskali informacje o alternatywnych źródłach energii, a także wykorzystując luxometr, zmierzyli poziom natężenia światła, z kolei pirometrem zmierzyli temperaturę otoczenia, a za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzili jakość ocieplenia budynku. Podczas pokazowo-warsztatowych zajęć z fizyki dowiedzieli się jakie właściwości mają ferrofluidy oraz ciecze nieniutonowskie, mieli okazję je zobaczyć i dowiedzieć się jak je wytworzyć domowymi sposobami. Gimnazjaliści zbudowali własna fontannę Herona oraz dowiedzieli się jak ona działa.

Mieli okazję przejechać się na poduszkowcu zbudowanym przez studentów mechaniki, wystrzelić pocisk z „armaty z odkurzacza”, a także zbadać osobiście działanie zasady zachowania momentu pędu . Zobaczyli pokaz demonstrujący działanie siły nośnej oraz poznali zasadę działania generatora van der Graffa. Gimnazjaliści na zajęciach laboratoryjnych byli bardzo aktywni i zainteresowani realizowanymi tematami.

kursy e-learningowe pracowników SNMP

Pracownicy SNMP opracowują kursy e-learningowe ze swoich przedmiotów kształcenia, które będą dostępne na uczelnianej platformie
e-learningowej - http://e-learning.pwsz.krosno.pl/

 

Opracowywane kursy:

 1. Matematyka
 2. Chemia
 3. Fizyka
 4. Informatyka

Rozdanie Certyfikatów na kierunku Inżynieria środowiska

W dniu 19 stycznia 2012 roku w Rektoracie PWSZ nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów informatycznych w ramach IT Academy Microsoft. W uroczystości wręczenia niniejszych ceryfikatów wzięli udział Rektor naszej uczelni prof. ndzw. dr hab. Janusz Gruchała, doc. dr inż. Stanisław Rymar- Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska, Pani dr inż. Bernadeta Rajchel oraz kordynator IT Academy Microsoft - mgr Robert Rajs.

Wręczone certyfikaty były wynikiem kursu dokształcającego dla studentów Inżynierii środowiska, w którym to studenci IV-go roku wzięli udział.

Jak podkreślił Koordynator IT Academy przygotowane projekty informatyczne przez uczestników kursu stały na bardzo wysokim poziomie. Zachęcamy inne roczniki i secjalności do uzyskanie certyfikatu zawodowego, który będzie w przyszłości doskonałym elementem uzupełniającym swoje dokumenty aplikacyjne.
 

 

Egzamin na Certyfikat Linux SUSE

W dniu 17 listopad 2011 roku o godz. 9.00 w sali 101 odbędzie się 1-szy egzamin w ramach IT Academy Linux na PWSZ Krosno.

Do egzaminu przystąpi 19 studentów Kierunku Informatyka, którzy przez okres wakacji oraz września i października uczestniczyli w e-learningowym szkoleniu z zakresu objętym egzaminem Linux SUSE 11.

Egzaminatorem będzie pracownik SNMP PWSZ Krosno.

 

Powodzenia !!!

 

Wkrótce relacja z egzaminu a później z uroczystego wręczenia Certyfikatów.

Realizowane zajęcia w semestrze zimowym 2011/2012 - wykaz

 

 

 

Imię i nazwisko pracownika SNMP
Realizowane zajęcia (dzień tyg. miejsce, godz. realizacji)
doc dr Wiesław Niedoba
 
14.00- 16.30 Wyspiańskiego Informatyka czwartek
16.30 -18.00 Wyspiańskiego MBM czwartek
18.00-19.30 Wyspiańskiego IS czwartek
7.30-9.00 Wyspiańskiego MBM piątek
dr Mikhael Hakim
 
8.00-13.00 Suchodół MBM poniedziałek
8.00-13.00 KW IS wtorek*
8.00- 14.45 Suchodół Budownictwo czwartek
8.30- 10.00 Suchodół Towaroznawstwo  piątek
12.00-15.15 Suchodół Towaroznawstwo  piątek
16.00-19.30 Suchodół IS piątek**
15.30-18.30 Suchodół MBM piątek *
8.00-13.00 Suchodół Energetyka sobota*
13.00-14.30 Suchodół Energetyka sobota**
dr Renata Bal
sobota 13:15 - 18:15  In
wszystkie zajęcia ul Wyspiańskiego 20
poniedziałek: 9:45 -14:45 IŚ,
wtorek 8:00 - 17:30 Budownictwo
środa 8:45 - 12:00 Energetyka,
środa 12:15 - 19:30 Informatyka(*)
czwartek 16:15 - 17:45 Inżynieria Srodowiska
żynieria Srodowiska (*),Informatyka (**)
niedziela 8:00 - 13:00 Inżynieria Srodowiska, Energetyka
mgr Jerzy Borcz

17.00-20.00 ŻW MBM poniedziałek
17.30-20.30 Wyspiańskiego MBM wtorek
17.00-20.00 Wyspiańskiego IS środa
16.45 – 20.00 Wyspiańskiego Informatyka czwartek
9.45-13.00 Wyspiańskiego IS niedziela

mgr Robert Rajs
Poniedziałek: ul. Kaz. Wielkiego 6
11.30 – 13.00 – I PSO gr 1  s.21
13.15 – 14.45 – I PSO gr 2  s.21
15.00 – 16.30 – I PSO gr 3 s.21
 
Środa: ul. Wyspiańskiego 20
12.00 – 13.30 – I WF gr 1  s.08
13.30 – 15.00 – I WF gr 2  s.08
15.00 – 15.45 – I WF wykł. s. 108
15.45 – 17.15 – II TiR gr C / wykład s.08 / s.108  tyg. 1/3
17.15 – 18.45 – II TiR gr C / B s.08 tyg. 2/4

Piątek : ul. Wyspiańskiego 20

09.15 – 10.45 – I MBM gr.1 s.08
11.00 – 12.30 – I MBM gr 2 s.08
12.45 – 14.15 – I MBM gr 2 s.08
 
Piątek : ul. Dmochowskiego
15.30 – 17.00 – I MBM niestacj. gr 1 Lab.3
17.00 – 18.30 – I MBM niestacj. gr 2 Lab.3
Cd.
Sobota, niedziela – Zaj. Na studiach niestacjonarnych (patrz rozkłady na kierunkach Pedagogika, Wychowanie fizyczne),
http://www.pwsz.krosno.pl/studia/harmonogramy-zajec/
 
mgr Katarzyna Stanisz
 
9.00 – 17.30 Wyspiańskiego Budownictwo wtorek
12.15-15.30 Wyspiańskiego Energetyka Środa
8.00-11.15 Suchodół Energetyka czwartek
11.30 – 13.00 Suchodół Budownictwo czwartek
16,45-20.00 Wyspiańskiego Informatyka piątek
9.00-14.00 KW Budownictwo sobota
14.45-18.00 Suchodół Energetyka sobota **
mgr inż. Maria Rysz
Wtorek: ul. Kaz. Wielkiego 6
8.00 – 9.30 – I EWWP gr C s.21 - tydzień B
9.45 – 11.15 – I EWWP gr B s.21
11.30 – 13.00 – I EWWP gr A s.21
13.15 – 14.45 – I EWJA gr 1 s.21
15.30 – 17.00 – I EWWP gr C s.21 - tydzień A
 
Środa: ul. Dmochowskiego, Budynek 1
08.45 – 10.15 – I TOW gr.1 s.26
10.30 – 12.00 – I TOW gr.3 s.26
12.15 – 13.45 – I TOW gr.2 s.26
14.00 – 15.30 – I TOW gr.4 s.26
 
Czwartek: ul. Dmochowskiego, Budynek 1
12.00 – 13.30 – I ROL, s.26
 
Sobota, niedziela – Zajęcia za studiach niestacjonarnych (patrz rozkłady na kierunkach Filologia angielska, Towaroznawstwo)
mgr Agnieszka Woźniak
 
11.00-14.15 Suchodół  Towaroznawstwo wtorek
13.00- 16.15 Wyspiańskiego MBM czwartek
8.00- 9.30 KW Budownictwo piątek
10.15- 11.45 Suchodół Towaroznawstwo  piątek
8.00-9.30 Wyspiańskiego MBM sobota
9.45-14.45 MBM Wyspiańskiego*/ Suchodół ** sobota
15.00-18.00 MBM Wyspiańskiego sobota*

 

Szkolenie z nowoczesnych technologii informatycznych VPN

Studium Nauk Matematyczno-Przyrodniczych wraz z Akademią Teleinformatyki w dniach 18-19 czerwca 2011 roku organizuje bezpłatne specjalistyczne szkolenie dla studentów PWSZ z nowoczesnych technologii informatycznych (VPN*).
 
To szkolenie jest organizowane w ramach Projektu PO KL „Rozwój kompetencji zawodowych pracowników branży IT i pokrewnych zamieszkujących i pracujących w województwie podkarpackim poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu nowych technologii”
Projekt jest realizowany przez Akademię Teleinformatyki – Świlcza/k Rzeszowa. Czas realizacji Projektu: 01.01.2011 - 30.11.2011
Beneficjenci Projektu (w tym studenci PWSZ Krosno):
 
 
 
Grupą docelową projektu są osoby dorosłe zamieszkujące woj. podkarpackie pracujące w branży IT lub w sektorach wspierających jej rozwój.
Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 
 
Dane dot. Szkolenia:
Termin: 18-19.06.2011 (2 dni po 8 godzin)
Temat: Wirtualne sieci prywatne VPN
Bezpłatnie: wykładowca, sala, catering, materiały szkoleniowe
Miejsce: PWSZ Krosno-Turaszówka – sala komputerowa (101, 08, 103)
 
 
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Podstawy teoretyczne Wirtualnych Sieci Prywatnych
2. Bezpieczeństwo VPN, podstawy kryptografii
3. Wprowadzenie do protokołu IPSec
4. Tworzenie bezpiecznych międzyplatformowych wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem OpenVPN
5. Instalacja, uruchamianie OpenVPN na Windows, Linux (różne dystrybucje) , MacOS
6. Połączenie zdalnego klienta z wykorzystaniem kluczy statycznych
7. Tworzenie własnej infrastruktury PKI
8. Konfiguracja serwera OpenVPN dla wielu klientów
9. Tworzenie linuksowego serwera VPN PPTP
10.Tworzenie VPN za pomocą Openswan
11.Serwer Opneswan z protokołem tunelowania L2TP
12.Międzyplatformowe zdalne pulpity graficzne.
 
 
 
(*) - VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) – tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet) w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. Można opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa. Określenie "Wirtualna" oznacza, że sieć ta istnieje jedynie jako struktura logiczna działająca w rzeczywistości w ramach sieci publicznej, w odróżnieniu od sieci prywatnej, która powstaje na bazie specjalnie dzierżawionych w tym celu łącz.
Rozwiązania oparte na VPN stosowane są np. w sieciach korporacyjnych firm, których zdalni użytkownicy pracują ze swoich domów na niezabezpieczonych łączach. Wirtualne Sieci Prywatne charakteryzują się dość dużą efektywnością, nawet na słabych łączach (dzięki kompresji danych) oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa (ze względu na szyfrowanie).
 
Więcej na stronie internetowej - www.ati.org.pl

Certyfikacja najlepszych studentów

Pracownicy SNMP po zakończeniu semestru zimowego 2010/2011 dokonali Certyfikacji najlepszych studentów na kierunkach, które zostały objęte IT Academy Microsoft.

Za certyfikację odpowiedzialni są:

mgr Robert Rajs - kierownik IT Academy Microsoft PWSZ Krosno

dr inż. Bartosz Trybus - koordynator certyfikacji na kierunku Informatyka

dr inż. Piotr Wais- nauczyciel akademicki

mgr inż. Maria Tokarska - nauczyciel akademicki

mgr Mirosław Rymar - nauczyciel akademicki

Certyfikacja objęła następujące kierunki kształcenia:

 1. Informatyka
 2. Pedagogika
 3. Wychowanie fizyczne
 4. Filologia polska
 5. Filologia angielska
 6. Towaroznawstwo
 7. Rolnictwo

Po semestrze letnim 2011 nastąpi także certyfikacja na kierunkach kształcenia

 1. Turystyka i rekreacja
 2. Informatyka
 3. Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

Certyfikaty w ramach IT Academy Microsoft są dowodem uzyskania najlepszych ocen z przedmiotu informatycznego w ramach toku studiów. To potwierdzenie bardzo dobrych umiejętności praktycznych z systemu operacyjnego i aplikacji użytkowych firmy Microsoft.

Osoby, które zostały wyróżnione certyfikatami zostały ocenione przez Zespół akademicki IT Academy Microsoft PWSZ Krosno, po przedstawieniu swoich projektów.

Poniżej podano linki do artykułów, w których przedstawione jest sprawozdanie z przeprowadzonych certyfikacji:

 1. http://www.pwsz.krosno.pl/it-academy-microsoft/aktualnosci-it-academy/art,9,certyfikacja-na-kierunku-pedagogika.html
 2. http://www.pwsz.krosno.pl/it-academy-microsoft/aktualnosci-it-academy/art,10,certyfikacja-na-kierunku-wychowanie-fizyczne.html
 3. http://www.pwsz.krosno.pl/it-academy-microsoft/aktualnosci-it-academy/art,8,certyfikacja-na-kierunku-towaroznawstwo.html
 4. http://www.pwsz.krosno.pl/it-academy-microsoft/aktualnosci-it-academy/art,7,certyfikacja-na-kierunku-rolnictwo.html
 5. http://www.pwsz.krosno.pl/it-academy-microsoft/aktualnosci-it-academy/art,6,certyfikaty-it-academy-microsoft-na-kierunku-informatyka-wreczone.html

 

 

IT Academy Microsoft w PWSZ - sukcesem SNMP

 IT Academy Microsoft w PWSZ

W zakończonym roku akademickim 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie pracownik SNMP Pan mgr Robert Rajs zapoczątkował uruchomienie IT Academy Microsoft.

Co kryje się zatem pod tym hasłem IT Academy Microsoft.

W ramach tego programu Uczelnia corocznie otrzymuje grant edukacyjny, który może wykorzystać na rozwój wiedzy, umiejętności oraz certyfikację pracowników uczelni prowadzących zajęcia dydaktyczne. To etap związany z rozwojem kadry dydaktycznej krośnieńskiej uczelni.

Każdy poziom członkostwa wiąże się z możliwością korzystania z szerokiej gamy narzędzi i zasobów, wspomagających proces przekazywania wiedzy o technologiach Microsoft– twierdzi Robert Rajs koordynator IT Academy Microsoft PWSZ Krosno.


- Prowadzący zajęcia będą mieli możliwość dokształcania się, odbycia kursów – mówi Robert Rajs, koordynator IT Academy Microsoft w PWSZ Krosno. – „Uczelnia otrzyma też możliwość uzyskania darmowych licencji na oprogramowanie Microsoft. Ponadto podjęcie współpracy oznacza dostęp do biblioteki multimedialnej, składającej się z setek specjalistycznych publikacji
z zakresu informatyki”
– wylicza.

Współpraca oznacza prestiż dla uczelni, ale nie tylko, bo również dostęp do specjalistycznych materiałów szkoleniowych, kursów e-learningowych dla pracowników Zakładu Informatyki czy możliwość odbycia szkoleń w specjalistycznych ośrodkach Microsoft.

 

Dla studentów dedykowany jest poziom IT Academy (lokalna).
Kilkunastu studentów Kierunku Turystyka i rekreacja otrzymało swoje Certyfikaty, które są dokumentem poświadczającym zdobycie wiedzy informatycznej z oprogramowania firmy Microsoft na najwyższym poziomie. Studenci Kierunku Turystyka i rekreacji przeszli 2 semestralny poziom kształcenia informatycznego (Technologia informacyjna oraz Informatyka w turystyce)” - mówi mgr Robert Rajs – Koordynator IT Academy Microsoft PWSZ Krosno.


Tym samym studenci II TiR zapoczątkowali tym samym naszą IT Academy Microsoft (lokalna).

Od października 2010 rozpoczynamy więc certyfikację dla wszystkich kierunków kształcenia, wyróżniając najlepszych studentów, którzy w toku studiów wykażą się wiedzą praktyczną z aplikacji użytkowych oraz systemów operacyjnych firmy Microsoft” -  dodaje.

Certyfikaty otrzymają najlepsi studenci na podstawie zaliczenia lub egzaminu.
Co da im taki dokument? - To jest certyfikat najbardziej znanej firmy, działającej w branży komputerowej na świecie – podkreśla koordynator programu. Jako prowadzący uczelniane Biuro Karier, dobrze wie jak trudno zdobyć pracę. A taki certyfikat z pewnością wyróżni składane przez naszych absolwentów dokumenty aplikacyjne u pracodawców.


           Prowadzimy rozmowy z pracodawcami i wiemy, że samo ukończenie uczelni nie daje zatrudnienia. Oprócz podania i CV potrzebne jest jeszcze coś więcej. Ten certyfikat to jest właśnie “to coś więcej”, to jest znaczący dokument, bo potwierdza umiejętności studenta - mówi.     
          Jak dodaje mgr Robert Rajs „Wprowadzenie IT Academy Essentials na PWSZ Krosno zmobilizuje studentów, którzy pragną uzyskać nie tylko zaliczenie
z przedmiotu „informatycznego” w toku studiów, ale to zaliczenie będzie również pretendowało do uzyskania certyfikatu, który potwierdzi wiedzę i umiejętności”.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem podstrony mgr Roberta Rajs - http://www.robraj.pwsz.krosno.pl/it%20academy.htm oraz nowej strony – www.itacademy.pwsz.krosno.pl

 

Pracownicy Studium przygotowywują się do przeprowadzenia szkoleń z matematyki i fizyki w ramach projektu "Kurs na gospodarkę"

 

Matematyka i fizyka to przedmioty, których wielu kandydatów na studia oraz studentów pierwszego roku boi się najbardziej.
Dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie corocznie organizuje bezpłatnie dla studentów I roku kierunków inżynierskich:
a) 30 godzinny kurs wyrównawczy z matematyki (15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń)
b) 15 godzinny kurs wyrównawczy z fizyki (ćwiczenia)

Kursy w 100% finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są one realizowane
w ramach dodatkowych godzin na pierwszym semestrze kierunków kształcenia: Inżynieria środowiska,
Mechanika i budowa maszyn, Informatyka i Budownictwo.

Kursy w ramach IT Academy Microsoft, IT Academy Asseco

Corocznie pracownik Studium Nauk Podstawowych organizuje nabory na kursy dokształcające w ramach IT Academy Microsoft oraz IT Academy Asseco.

Z kursów korzystają studenci kilku specjalności kształcenia.Są to studenci kierunków Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo, Zarządzanie czy Turystyka i rekreacja.

Niepubliczny Ośrodek Dokształcania jest koordynatorem wszystkich kurów, które są organizowane.

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito