start

prof. ndzw. dr hab. Alicja Witalisz

 

Name and Salutation
 
Dr. Alicja Witalisz
 
e-mail address
 
Academic interests / Research
 
 
·         Theory of linguistic borrowing 
 
·         Cultural changes reflected in language changes
 
·         Lexicology and lexicography
 
·         English semantic loans and loan translations in Polish
Publications
 
Books:
2007Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem [English semantic loans – with a dictionary], Kraków: Tertium.
 
Books edited:
 
2011Migration, Narration, Communication. Text – Meaning – Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture, red. A. Witalisz, Frankfurt: Peter Lang Verlag.
 
2011Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie. Papers on Language, Culture and Literature 3. Red. A. Witalisz, Krosno: PWSZ Krosno.
 
2005Filled with many-splendored words. Papers on Culture, Language and Literature in Honour of Prof. Dr. Fritz Hans König, eds. A. Witalisz, D. Jandl, K. Odwarka, H.D. Pohl, W. Witalisz, Krosno.
 
2005Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie: Papers on Language, Culture and Literature, ed. A. Witalisz, Krosno.
 
Articles:
 
 
2012. „English loan translations in Polish – preliminary comments”, in Languages in Contact 2011, Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia, vol 9. ed. Z. Wąsik and P. Chruszczewski, Wroclaw: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu, 225-235.
 
2011 “Linguistic globalisation as a reflection of cultural changes”, Journal of Global Awareness 11(1): 1-11, also available at: http://orgs.bloomu.edu/gasi/2010%20Proc%20papers/Witalisz.pdf. 
 
2011. “Linguistic globalisation – a contribution to linguistic homogenisation or the creation of linguistic difference?, [w:] Migration, Narration, Communication. Text – Meaning – Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture, red. A. Witalisz, Frankfurt: Peter Lang Verlag, s. 149-165.
 
2010. „Od innowacji do upowszechnienia. Ekonomia językowa i jej konsekwencje”, w: Język polski: nowe wyzwania językoznawcze. Red. Joanna Dybiec i Grzegorz Szpila. Kraków:  Tertium, 2010. ISBN 978-83-61678-12-0. Ilość stron: 328, (s. 233-240).
 
2010. Review of Anglicisms in Europe. Linguistic diversity in a global context. Red. Roswitha Fischer i Hanna Pułaczewska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008. ISBN 10 1-84718-656-4, Word Structure 3.2 (2010):278-282.
 
2009. “Words know no borders 2: Linguistic Globalisation”, in: Culture, Language and Literature Across Border Regions, Conference Proceedings of the International Conference in Kosice, Slovakia, 28-29.04.2008, red.  S. Tomašcikova, P. Štekauer, W. Witalisz, Krosno, s. 133-141.
 
2009. „Czy nowe polskie zestawienia determinatywne powielają wzór angielski?”, [w:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. K. Ożóg, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.87-97.
 
2009. “Semantic extension of novel English polysemes and its contribution to linguistic globalisation (on the example of computer terminology)”, [w:] Current Issues in English Studies, red. M. Misztal i M. Trawiński, Kraków: UP, s. 189-198.
 
2007, „Z problematyki badań nad zapożyczeniami semantycznymi”, Język Polski  LXXXVII, v. 1, pp. 16-23.
 
2007, „Anglosemantyzmy jako odzwierciedlenie amerykańskich wpływów kulturowych”, in: Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, Język a komunikacja 19, ed. W. Chłopicki, Kraków: Tertium, pp. 235-244.
 
2007. “Words Know No Borders. On The Semantic Extension of Polish Latinisms”, in: Across Borders: Culture, Language and Literature in European and World Border Regions, eds. W. Witalisz, D. Rygiel, Krosno, pp. 133-139.
 
2007. “Some Remarks on Hidden Anglicisms”, Poznań Linguistic Meeting 2007 webpage at: /http://ifa.amu.edu.pl/pl/files/Presentations/
 
PLM2007_Presentation_Witalisz.pdf/.
 
2006, “English Linguistic Influence on Polish and Other Slavonic Languages”, Bologna University webpage at: /www.lingue.unibo.it/
 
ceslic/e_occ_papers.htm/.
 
2006, „Neosemantyzm agresywny”, in: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, ed. K. Ożóg, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 171-178.
 
2005, “German Loanwords in Polish. A Historical Perspective”, in: Filled with many-splendored words. Papers on Culture, Language and Literature in Honour of Prof. Dr. Fritz Hans König, eds. A. Witalisz, D. Jandl, K. Odwarka, H.D. Pohl, W. Witalisz, Krosno, pp. 313-321.
 
2005, “Amplification of Meaning: Some Aspects of Semantic Changes in Selected English Adjectives”, in: Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie 19: Papers on Language, Culture and Literature, ed. A. Witalisz, Krosno, pp. 139-149.
 
2005, „Wpływy obce – angielskie zapożyczenia ukryte. Rola nauczyciela w kształtowaniu świadomości językowej ucznia”, Dydaktyka 4, Seria Filologiczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego no. 32, ed. Z. Sibiga, pp. 129-137.
 
2004, “Nowsze anglosemantyzmy w języku polityki”, JęzykPolski LXXXIV, v. 5, pp. 340-346.
 
2004, „Ewolucja znaczeń wyrazów na przykładzie wybranych anglosemantyzmów w języku polskim“, Biuletyn Glottodydaktyczny no. 11, ed. A. Lubecka, K. Korus, pp. 75-83. 
 
2004, “Teaching the Un-teachable. Negative and Privative Adjectival Derivations in English and Polish”, in: Prace Naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie 9, ed. W. Witalisz, PWSZ Krosno, pp. 71-83.


 
Conferences
 
2012Across Borders V, Sarospatak, Hungary (co-organiser)
 
Paper: “Languages in Contact: a Transatlantic Perspective”
 
2012Languages in Contact, Wrocław, Poland
 
Paper: “Ellipsis in loan translations”
 
2012Practical Applications of Linguistic Research, Łódź, Poland
 
Paper: “Did the ancient Romans use computer software? Lexicographer in the face of semantic change” 
 
2012,  ,   Język Trzeciego Tysiąclecia VII, Kraków, Poland
 
 
2011Languages in Contact, Wrocław, Poland
 
Paper: “English loan translations in Polish – preliminary studies”
 
 
2011,  4th International May Conference on English Studies, Kraków, Poland
 
Paper: “Lexicalization and idiomaticity of English fixed expressions and their Polish translations”
 
 
2010,  Across Borders IV: Migration in Culture, Language and Literature, Krosno, Poland 
 
Paper: “Linguistic globalisation - a contribution to linguistic homogenization or the creation of linguistic difference?”
 
2010,   Język Trzeciego Tysiąclecia VI, Kraków
 
 
Paper: „O rozbieżności terminologicznej w teorii zapożyczeń językowych”
 
 
2010,  19th Global Awarenes Society International Conference, Kraków
 
 
Paper: “Linguistic globalization as a reflection of cultural changes”
 
20093rd International May Conference on English Studies, Kraków
 
Paper: “Semantic extension of novel English polysemes and its contribution to linguistic globalisation (on the example of computer terminology)”
 
2009III Krakowska Konferencja Kognitywistyczna: Język odnaleziony,  Kraków, Poland, 13-15.03.2009;  
 
 
2008Culture, Language and Literature Across Border Regions, Kosice, Slovakia, 28-29.04.2008; 
 
Paper read: “Words know no borders 2: Linguistic Globalisation”.
 
2008Język Trzeciego Tysiąclecia V, Kraków, Poland, 13-15.03.2008;
 
Paper read: „Od innowacji do upowszechnienia. Ekonomia językowa i jej konsekwencje”.
 
2007Silva rerum. Rzecz o współczesnej polszczyźnie. Łańcut, Poland, 16-18.10.2007; 
 
Paper: “Czy nowe polskie zestawienia determinatywne powielają wzór angielski?” 
 
200738th Poznań Linguistic Meeting (PLM 2007), Gniezno, Poland, 13-16.09.2007; 
 
Paper read: “SomeRemarks on Hidden Anglicisms”.
 
2006Across Borders: Culture, Language and Literature in European and World Border Regions, Krosno, Poland, 21-23.04.2006.
 
2006Język Trzeciego Tysiąclecia IV, Kraków, Poland, 9-11.03.2006;
 
Paper read: „Anglosemantyzmy jako odzwierciedlenie amerykańskich wpływów kulturowych”. 
 
2004Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Łańcut, Poland, 12-13.10.2004; 
 
Paper read: „Neosemantyzm agresywny”.
 
2001PASE, Kraków, Poland, 25-27.04.2001.
 
Classes taught at Krosno PWSZ
 
·         Introduction to Linguistics
 
·         Semantics
  • Descriptive Grammar of English
  • BA Linguistics Seminar
 
Guest lectures / Erasmus visits
 
 
 
2012, University of Bamberg, Germany
 
2012, University of Padova, Italy
 
2011, Universidad de La Laguna, Tenerife 
 
2011, Universidad de Huelva, Huelva, Spain
 
2009,  Universidad de Jaen, Jaen, Spain 
 
2008, Universidad de Jaen, Jaen, Spain
 
2007, University of Braga, Portugal
 
2007, University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa, USA
 
2006, Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Komisja Kultury Języka, Warszawa, Poland
 
2006, Università di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne, Bologna, Italy
 
2005, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, Poland
 
2000, University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa, USA,
 
Other interests
 
·         Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, Poland (member)
 
·         Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, Poland (member)
 
·         Travelling
 
·         Opera
 
 
 
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito